Programació completa disponible fins al end_date. La programació per a la següent setmana estarà disponible des del new_start_date.